Amino Asitler

Amino Asitler

Amino asitler canlılarda bulunan bütün proteinleri oluşturan organik asit çeşitlerine verilen isimdir. Bilim adamları ise amino asitleri, proteinleri oluşturan yapı taşları olarak adlandırır. Bütün aminoasitler karbon, hidrojen, oksijen ve nitrojen (azot) içerir. Bazı aminoasitler ise sülfür (kükürt) içerir.

Aminoasitler yaşam için kritik bir öneme sahiptir ve metabolizmada çeşitli roller oynar. En önemli fonksiyonlarından biri, amino asitlerin doğrusal zinciri olan proteinlerin yapı taşı olmalarıdır. Aminoasitlerin eşsiz senteziyle oluşan ana yapı, protein olarak tanımlanır. Nasıl alfabenin harfleri neredeyse sonsuz çeşitlilikte kelime oluşturabiliyorsa,  aminoasitler de birbirine bağlanarak çeşitli zincirler halinde çok farklı proteinler oluşturabilirler. Amino asitler, S-Adenozil Metiyoninde  koenzimleri  şekillendiren veya  moleküllerin biyosentez  öncüllerinden olan hem molekülü  gibi  bir çok  biyolojik molekül için de çok önemlidir.  Biyokimyadaki bu merkezi rolü sebebi

0